Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„CICHO SZA” koncert zaduszkowy

Koncerty zaduszkowe na scenie Zamku Kazimierzowskiego, siedzibie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK to już cykliczne wydarzenia. Realizacja kolejnych występów niezmiennie wynika z potrzeby upamiętnienia tych, którzy już odeszli. Czynione jest to poprzez - będącą uniwersalnym medium przekazu - twórczość artystyczną. Te klimatyczne wieczory realizowane są po to, aby okazać szacunek dla trudnej, lecz nieuniknionej części naszego istnienia. Są doskonałą okazją do dialogu międzypokoleniowego oraz spotkania ze świadkami i bohaterami naszej historii.

Czwartkowy wieczór (4 listopada), otwarty przez Dyrektor PCKiN ZAMEK Renatę Nowakowską poświęcony był wszystkim zmarłym, jednak w sposób szczególny, poprzez wyczytanie imion i nazwisk oraz minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników PCKiN ZAMEK, a także współpracowników Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Zapowiedź koncertu przez Dyrektor Renatę Nowakowską

W tym roku, zaduszkowy spektakl muzyczny zaprezentowali – według scenariusza Elżbiety Bernatek - młodzi artyści z zespołu estradowego Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Przesłanie ich występu poprzez zaprezentowane utwory odnosiło się do warstwy duchowej: splatała się w nich miłość, samotność, radość, tęsknota i spełnienie.

Koncert zaduszkowy na zamkowej scenie

 

 

Owacyjnie przyjęty przez widownię występ młodych artystów był wyrazem uznania dla ich umiejętności wokalnych. Warstwa merytoryczna koncertu potwierdziła zaś, że służące ogólnemu dobru wartości moralne, czyli to, jak mądrze i dobrze żyć są zawsze ważne. Przypomniała, że trzeba pielęgnować szacunek, który jest połączeniem grzeczności z troską o uczucia i dobro wszystkich.

Koncert zaduszkowy na zamkowej scenie

 

 

Koncert zaduszkowy na zamkowej scenie

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński

Wersja XML