Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację na terenie miasta Przemyśla w 2022r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Zarządzeniu Nr 425/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 04-11-2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację na terenie miasta Przemyśla w 2022r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Wersja XML