Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana organizacji ruchu na Wysockiego

Od 19 października na ulicy Wysockiego wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Jest to związane z rozpoczęciem III etapu rozbudowy tej ulicy. Prosimy kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim rejonie prowadzonych prac.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej - ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00" - została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych. 

Dofinansowanie: 2 591 262,00

Całkowita wartość inwestycji: 7 348 557,01

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o.

Planowane zakończenie robót: 30.11.2022r.

W ramach projektu planuje się rozbudowę ulicy Wysockiego w Przemyślu o długości 536 mb. polegającą na:

Zdjęcia prezentują stan przed rozpoczęciem inwestycji

wysopckiego_2.jpeg

wysopckiego_1.jpeg

wysopckiego_3.jpeg

 

W latach 2017 – 2018 r. został zrealizowany I etap inwestycji (1200mb.), który był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

wysockiego_I_etap.jpeg

W latach 2018 – 2019 r. został zrealizowany II etap inwestycji (660mb.), który był współfinansowany z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wysockiego_II etap.jpeg

Wersja XML