Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia Klubowe WTZ 2022

Prezydent Miasta Przemyśla przypomina, iż w dniu 12 czerwca 2018r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 uruchomiła program „Zajęcia Klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne, znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w Warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.  
Szczegółowe informacje dot. realizacji programu dostępne są na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/.
Pomoc finansowa udzielana będzie ze środków PFRON przez Gminę Miejską Przemyśl.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu do dnia 22 listopada 2021r. (dotyczy zajęć klubowych, które zostaną uruchomione i przeprowadzone od dnia 01.02.2022r. do dnia 31.01.2023r.).

Wersja XML