Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przystąpieniu do programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Z programu mogą skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Do objęcia wsparciem kwalifikują się dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące/technikum), zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy (laptopy).

baner promujący program - logo kancelarii prezesa rady ministrów, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Granty PPGR

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Miejskiej Przemyśl, osobiści w kancelarii ogólnej Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego (decyduje data wpływu) na załączonych wzorach dokumentów w terminie do 4 listopada 2021 roku do godz. 9:00.

Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą e-mail.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu lub sposobu składania oświadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 16 675 20 75.

 

Załączniki:

Wersja XML