Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego PWSW

Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu według miesięcznika "Perspektywy", czyli przemyska Państwowa Wyższa szkoła Wschodnioeuropejska 7 października br. oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2021/2022. Podobnie jak działo się to 20 lat temu, bo tyle lat liczy sobie już uczelnia, uroczysta inauguracja odbyła się w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego.

pwsw_1.jpeg

Jak przystało na jubileuszowe wydarzenie, obok senatu Szkoły, studentów I roku reprezentujących poszczególne kierunki, byli obecni przedstawiciele współpracujących z PWSW instytucji i organizacji, a przede wszystkim zaproszone osoby, bez których uczelnia nie powstałaby 20 lat temu, a także ludzie tworzący ją przez dwie dekady. Wśród parlamentarzystów obecni byli Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński od początku zaangażowany w pomysł utworzenia wyższej uczelni w Przemyślu, Posłowie Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, reprezentująca władze państwowe Wicewojewoda Podkarpacka Jolanta Sawicka oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Samorząd Miasta i Powiatu, z którym najmocniej jest związana uczelnia reprezentowali Prezydent Wojciech Bakun i Wicestarosta Marek Kudła.

Wydarzenie otworzył solowy pokaz Pana Tomasza Piotrowskiego z zespołu MultiVisual (finaliści V edycji programu Mam Talent!). Najnowocześniejsze rekwizyty multimedialne, elementy współczesnej sztuki cyrkowej, iluzje z wykorzystaniem laserów, zdawały się łamać prawa fizyki i stanowiły świetne preludium do „kosmicznego” wykładu.

pwsw_2.jpeg

pwsw_3.jpeg

„20 lat temu, a dokładnie 4 października 2001 r. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego nowo powstałej publicznej uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu – którą poprowadził rektor prof. Jan Draus. Śmiem twierdzić, że to jedna z najważniejszych dat w długiej historii naszego pięknego grodu” – tymi słowami rektor dr Paweł Trefler otworzył rok akademicki 2021/2022. Po przypomnieniu prób utworzenia szkoły wyższej w Przemyślu, Jego Magnificencja przeszedł do teraźniejszości, przedstawiając możliwości jakie daje kształcenie w PWSW, jej rolę na gruncie regionalnym i krajowym, sukcesy absolwentów oraz cele do zrealizowania w najbliższej perspektywie. Nie brakowało konkretnych liczb! Trzykrotna nagroda w postaci dodatkowych środków przyznawanych przez Ministra Edukacji i Nauki – w sumie 3 miliony złotych; zakończenie gruntownej modernizacji budynku Kolegium Wschodniego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w kwocie 4 mln zł; oddanie do użytku Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowych w budynku Kolegium Technicznego z doposażeniem w nowoczesne pomoce naukowe o wartości 4,5 mln zł, to tylko niektóre inwestycje wspomniane przez rektora. Na koniec Gospodarz przemyskiej uczelni przywołał fragment wystąpienia Pani Katarzyny Szal – pierwszej przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSZ w Przemyślu oraz złożył wszystkim zgromadzonym, przede wszystkim studentom, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury PWSW, serdeczne życzenia wytrwałości, pomyślności oraz zdrowia i szczęścia.

pwsw_5.jpeg

Kilka słów wsparcia do studentów skierował również dr Robert Oliwa – prorektor właściwy ds. studenckich, który następnie, wraz z rektorem, dokonał aktu immatrykulacji. Po uroczystym przyjęciu do grona społeczności akademickiej nowych żaków, głos zabrali w kolejności – Pan Jakub Chomyszyn, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Pan mecenas Witold Ochenduszkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni. 

pwsw_12.jpeg

Cały rok czekaliśmy na to, aby „stacjonarny” charakter przybrała ta część uroczystości, w której głos zabierają uczestniczący w niej pracownicy i goście. Na naszej mównicy, z gratulacjami i życzeniami, zagościli: posłowie na Sejm RP – Marek Kuchciński, Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda Podkarpacka – Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla – Wojciech Bakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu – Maciej Kamiński, Wicestarosta Powiatu Przemyskiego – Marek Kudła, Mecenas Andrzej Matusiewicz oraz pierwszy rektor uczelni – prof. dr hab. Jan Draus.

pwsw_14.jpeg

pwsw_15.jpeg

pwsw_19.jpeg

W ogromnej ilości napłynęły do nas ciepłe słowa z okazji inauguracji oraz jubileuszu powstania uczelni, za co bardzo dziękujemy. Nie udało się przytoczyć wszystkich listów, ale część z nich zreferował dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju współpracy.

Niezwykle podniosłym momentem uroczystości było przyznanie tytułu „Zasłużony dla PWSW w Przemyślu” oraz wręczenie pamiątkowych medali 21 pracownikom naszej uczelni, którzy z ogromnym zaangażowaniem działają na jej rzecz oraz Panom – Markowi Kuchcińskiemu, Piotrowi Pilchowi, Andrzejowi Matusiewiczowi i prof. dr. hab. Janowi Drausowi, którzy swoim wsparciem nie tylko przyczynili się do powstania przemyskiej uczelni, ale również nieustannie wspomagają ją swoimi działaniami.

pwsw_22.jpeg

Szczególne wyróżnienie, w postaci Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę, otrzymała Pani Beata Dudek. Nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków odebrała z rąk Pani Wicewojewody – Jolanty Sawickiej.

Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny – tradycyjny w swojej formie, nowoczesny w tematyce. O „Przyszłości eksploracji przestrzeni kosmicznej” opowiedział dr inż. Tomasz Buratowski, prof. AGH. 

W miejscu uroczystości, jakim był Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, przepełniony na co dzień kulturą, nie mogło zabraknąć artystycznych akcentów. Świętowanie zamknął recital w wykonaniu Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego ARS PERFECTA. Bardzo dziękujemy Gospodyni tego wspaniałego miejsca – Pani Renacie Nowakowskiej oraz Panu Piotrowi Szelążkowi, który wraz z chórem Vox Iuventum zadbał o oprawę muzyczną inauguracji.

 

 

źródło informacji: pwsw.pl

zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML