Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan Gotowości Obronnej Państwa Czasu Kryzysu – Ćwiczenie Obronne „Jesień 2021”

„W dniach od 5 do 6 października 2021 r. na terenie kraju miały miejsca akty terroru na obiekty infrastruktury krytycznej, natomiast ataki cybernetyczne spowodowały paraliż pracy w obiektach administracji publicznej. W związku z zaistnieniem zwiększonego zagrożenia działaniami grup dywersyjnych i atakami na sieci teleinformatyczne Prezes Rady Ministrów w dniu 30 września 2021 r. wprowadził na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. Dodatkowo w dniu 3 października 2021 r. Rada Ministrów wystąpiła do Prezydenta RP z wnioskiem o wprowadzenie stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. Organy administracji rządowej oraz samorządowej kontynuują realizację zdań wynikających z Planów zarządzania kryzysowego oraz Planów operacyjnych funkcjonowania jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”

 

 

Taki scenariusz został przyjęty podczas zrealizowanego w dniu 7.10.2021 r. ćwiczenia obronnego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

Podczas ćwiczenia zostały zrealizowane następujące elementy:

- Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego, uruchomiony został Stały Dyżur Prezydenta Miasta Przemyśla,
- Ewakuacja budynku urzędu miejskiego w związku z przenikaniem na teren miasta i atakiem grup dywersyjnych, który doprowadził do pożaru budynku przy ul. Ratuszowej 1.
- Utrzymanie gotowości do uruchomienia PK HNS (Punktu Kontaktowego Host Nation Support) wsparcia państwa - gospodarza z uwagi na możliwe przemieszczanie się pododdziałów wojsk sojuszniczych z ciężkim sprzętem przez teren miasta Przemyśla.
- Ochrona i obrona budynków użyteczności publicznej przez pododdział żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 36 Batalionu Lekkiej Piechoty w Przemyślu.

 Ćwiczenie 1.jpeg

W ćwiczeniu udział wzięli:

Sekretarz Miasta Przemyśla Pan Dariusz Łapa, Naczelnik i Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego z sekcji spraw obronnych i zk, Naczelnicy i Pracownicy tutejszego urzędu przy ul. Ratuszowej 1, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji w Przemyślu, 36 Batalion Lekkiej Piechoty w Przemyślu, Polski Czerwony Krzyż Oddział Przemyśl.

 

 

Wersja XML