Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja dla domów pomocy społecznej w Przemyślu

Pragnę poinformować, że Samorząd Miasta Przemyśla, reprezentowany przez Pana Prezydenta Wojciecha Bakuna, otrzymał dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania z obszaru pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej w Przemyślu otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 111 639,00 zł.

Udzielona z budżetu państwa dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Wersja XML