Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie wizyty studyjnej w Kielcach

Brak opisu obrazka

Miasto Kielce było miastem przyjmującym samorządowców z Przemyśla w ramach realizowanego projektu: „Safe City – Bezpieczne Miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”. Wizyta studyjna odbyła się w dniach 29 września 1 października br. Celem wyjazdu studyjnego było podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników samorządu miasta Przemyśla w związku z realizacją ww. projektu w zakresie stosowania nowoczesnych technologii podnoszących poziom jakości życia mieszkańców. Spotkania studyjne zostały przygotowane i zrealizowane we współpracy z Biurem ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City miasta Kielce.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE MIASTEM

Brak opisu obrazka

Jest to miejsce do którego trafiają dane z różnych źródeł, a pracujący tam specjaliści, analitycy, programiści czuwają nad ich aktualnością oraz integrują ze sobą w celu usprawniania procesów decyzyjnych w mieście Kielce na platformie przestrzennej. Omówienie genezy powstania oraz rozwoju i funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach poświęcony był pierwszy blok tematyczny spotkań. Wspomniana platforma poprzez integrację danych z różnych źródeł pozwala na szybki dostęp do danych o mieście, a poprzez to pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o nie. System Danych Przestrzennych jest również sercem dal wielu innych systemów działających na terenie miasta. Obecnie nad aktualnością danych w systemie pracuje około 1100 osób, które każdego dnia realizując zadania zasilają go różnymi danymi.

Brak opisu obrazka

Obecnie Miejski System Informacji Przestrzennej jest jednym z podstawowych elementów infrastruktury IT w mieście Kielce wspierając  pracowników Urzędu i jednostek miejskich obejmując swoim zasięgiem:

WŁADZE MIASTA Z DUMA MÓWIĄ O MIEJSKIM SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Korzyści z funkcjonowania systemu dostrzegają przede wszystkim włodarze miasta Kielce, którzy czynnie korzystają z danych w nim przetwarzanych do podejmowania kluczowych decyzji. Pani Bożena Szczypior Zastępca Prezydenta Miasta Kielce niejednokrotnie podkreślała jak istotną role odgrywa to narzędzie. Dodała, że poza informacjami o stanie bieżącym miasto posiada stały dostęp do danych związanych z potrzebami miasta.

Brak opisu obrazka

CENTRUM KOMUNIKACYJNE W KIELCACH

Drugim punktem spotkań studyjnych była wizytacja Centrum Komunikacyjnego w Kielcach. Dworzec autobusowy w Kielcach jako nowe Centrum Komunikacyjne pełni rolę elementu integrującego sieć komunikacyjną regionu i komunikację miejską Kielc. Na dworcu są systemy monitoringu i kierowania ruchem, nowoczesne systemy informacji wizualnej i dźwiękowej dla pasażerów, rozwiązania komunikacyjne umożliwiające korzystanie różnego rodzaju pojazdom oraz w niezbędną infrastrukturę pomocniczą, m. in.: kasy, wydzielone poczekalnie, rozwiązania i urządzenia zapewniające dostępność osobom niepełnosprawnym.

 

 

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Ostatnim punktem pierwszego dnia spotkań studyjnych był Kielecki Park Technologiczny. Jest to miejsce nastawione na innowacyjność oraz kreatywność, otwarte na współpracę z przedsiębiorcami z całej Polski oraz zagranicy. Park oferuje nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę oraz uzbrojone tereny inwestycyjne, objęte działaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy prowadzące działalność na terenie KPT mogą korzystać, z jednej strony z udogodnień parkowych, z drugiej zaś, z przywilejów podatkowych.  Oferta instytucji jest zawsze odpowiedzią na indywidualne potrzeby potencjalnych współpracowników.

Brak opisu obrazka

Kielecki Park Technologiczny to obecnie siedziba ponad 204 podmiotów gospodarczych. 102 z tych podmiotów wynajmują biura i hale na terenie Parku. Pozostałe podmioty działają w ramach tzw. Wirtualnego Inkubatora. Jest to usługa dla tych przedsiębiorców, którzy obecnie nie potrzebują powierzchni biurowej, ale chcą należeć do społeczności Parku i zarejestrować firmę pod adresem KPT. Firmy działające w KPT reprezentują kilkadziesiąt różnych branż. Największą grupę stanowią przedstawiciele nowoczesnych technologii, aż 45% z czego największą grupę stanowią IT/ICT. Inne branże to na przykład energia odnawialna, automatyka, pneumatyka, kosmetologia, medycyna, weterynaria, projektowanie i budownictwo.

Brak opisu obrazka

GEONATURA KIELCE - WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKA I HISTORII DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH

Drugiego, a zarazem ostatniego dnia wizyty studyjnej w Kielcach w programie spotkań studyjnych znalazły się obiekty prowadzone przez jednostkę miejską Geonatura Kielce. Jednym z obiektów było Centrum Geodeukacji, Rezerwat Kadzielnia oraz Ogród Botaniczny. Wszystkie z odwiedzonych podczas spotkań miejsc to doskonały przykład połączenia historii, edukacji, walorów geokrajobrazowych do stworzenia miejsc przyjaznych mieszkańcom. W przestrzeniach tych możemy zarówno odpoczywać, jak i czerpać inspirację, a także uczyć się historii regionu kieleckiego.

Centrum Geoedukacji w Kielcach

Centrum Geoedukacji  to miejsce, gdzie w przystępny sposób przekazujemy wiedzę geologiczną i geograficzną, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Wizyta w Centrum Geoedukacji jest świetnym wstępem do lepszego zrozumienia geologicznego fenomenu Gór Świętokrzyskich, na czele z gołoborzami, jaskiniami czy dawnymi rafami koralowymi.Centrum Geoedukacji to nowoczesna placówka, w której zastosowano nowoczesne technologie, aby w przystępny i atrakcyjny sposób zaprezentować historię i walory przyrodnicze miasta i regionu. Multimedialna ścieżka edukacyjna dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.

 

 

Rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia

Kolejnym z odwiedzonych obiektów był Rezerwat przyrody Kadzielnia. Jest to ścisły rezerwat przyrody nieożywionej znajdujący się na terenie miasta. Obejmuje on Skałkę Geologów, czyli najwyższą część wzgórza Kadzielnia (295 m n.p.m.) należącego do Pasma Kadzielniańskiego przebiegającego w południowej i zachodniej części Kielc. Jest to zarazem jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów i mieszkańców.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Celem Rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych grupy skał wapiennych o malowniczym kształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne. Rezerwat jest doskonałym przykładem dbałości o środowisko naturalne i wykorzystania jego zasobów i bogactwa do stworzenia kolejnej przestrzeni która pozwala aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu.

Ogród Botaniczny w Kielcach

Ogród Botaniczny w Kielcach znajduje się w granicach administracyjnych miasta Kielce, na południowo-wschodnich zboczach góry Karczówka (339 m n.p.m.). Obszar Góry Karczówka porośnięty starodrzewiem sosnowym, w przeszłości wykorzystywany był górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu, a pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim. Zachowane ślady górnictwa kruszcowego w rejonie Karczówki, a także odsłonięcia geologiczne i ich wartość naukowa, stanowią cenne zasoby dziedzictwa geologicznego regionu.

 

 

Lokalizacja ogrodu botanicznego na wschodnim stoku wzgórza Karczówka ze spadkiem w kierunku wschodnim i południowym, gdzie różnica poziomów między najwyższym a najniższym miejscem wynosi 20 m, znacznie uatrakcyjnia walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Z wyższych partii ogrodu rozciąga się widok na miasto i pobliskie pasma Gór Świętokrzyskich, z Pasmem Dymińskim na planie pierwszym.

To kolejne miejsce, w którym wykorzystywane są zarówno naturalne położenie, jak i historia regionu do pełnienia funkcji społecznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. To również miejsce w którym poprzez zabawę najmłodsze pokolenia mogą zgłębiać tajemnicza historię regionu i gór Świętokrzyskich.

PODSUMOWANIE

Podczas wizyty studyjnej w Kielcach samorządowcy z Przemyśla mieli okazję poznać kierunki transformacji Kielc w Smart City. Wykorzystanie technologii do efektywnego zarządzania miastem oraz tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom są z pewnością mocnymi stronami miasta Kielce. Na szczególne uznanie zasługuje wysoka świadomość wdrażanych inteligentnych rozwiązań oraz angażowanie w ten proces mieszkańców miasta.


*Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach realizowanego projektu pod nazwą: "Safe City - Bezpieczne Miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City".Projekt jest realizowany w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Brak opisu obrazka

 


Opracowanie i zdjęcia: Rafał Porada
 

Wersja XML