Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO 06 "Porozmawiajmy o Mieście!- spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego"

BO 06 "Porozmawiajmy o Mieście!- spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego"

Opis zadania:

Projekt ma na celu organizację cykliczną spotkań z mieszkańcami osiedla. Spotkania przybliżą zarządców do mieszkańców, pozwolą poznać problemy jakie występują w mieście - na osiedlu. Dodatkowo organizowane będą pogadanki edukacyjne dot. Ochrony środowiska, smogu. Projekt zakłada zorganizowanie infrastruktury w postaci namiotu, leżaków oraz stolika.

Wnioskodawca: Kamil Niklewicz

Kwota zadania: 5 000,00 zł

Wersja XML