Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO 02 Pumptrack BO Przemyśl przy POSiR

BO 02 Pumptrack BO Przemyśl przy POSiR

Opis zadania:

Projekt zakłada budowę toru rowerowo- rolkowo- deskorolkowego- pumptrack'a o nawierzchni asfaltowej zapętlonego toru łączącego jazdę na szerokim spektrum sprzętów. Tor dostępny byłby dla każdej osoby. Byłoby to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, która sprzyja budowaniu dobrych relacji. Zadanie przyczyni się do promowania aktywnego trybu życia, integracji i wspólnego spędzania czasu.

Wnioskodawca: Greta Ostrowska

Kwota zadania: 349 812,00 zł 

Wersja XML