Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w organizacji ruchu na odcinku od m. Przemyśl do przejścia granicznego w Medyce

W związku z pracami prowadzonymi w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 28 wykonawca zadania Eurovia Polska informuje, że w ostatnim tygodniu września i na początku października 2021 planowane są zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od m. Przemyśl do przejścia granicznego w Medyce.

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Tymczasowa organizacja ruchu na tym odcinku będzie będzie obejmować:

DK28 Przemyśl-Medyka. Fot. Archiwum GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Bardzo prosimy o stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz komunikatów osób kierujących ruchem. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, pieszym, a także osobom pracującym przy realizacji zadania.

Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace drogowe na odcinku przed przejściem granicznym oraz wzmożony ruch pojazdów na przejściu granicznym Medyka - Szeginie prosimy o  zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w miejscu oznakowanych wyjazdów z budowy. Ze względu na konieczność wjazdu lub wyjazdu z terenu prowadzonych robót może występować chwilowe zatrzymanie ruchu, wszystkich kierowców bardzo prosimy o wyrozumiałość.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej DK nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku oraz rozszerzenie prawej jezdni do sześciu pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km przy dojeździe do granicy w kierunku Ukrainy. Wzmocniona zostanie nawierzchnia na dojazdach do przejścia, rozbudowane skrzyżowania, powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a także dodatkowe jezdnie i  zjazdy. Wykonane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi kierującej do przejścia granicznego. Obecnie prace prowadzone są na całym odcinku drogi. Aktualnie realizowane są roboty związane z wykonaniem nasypów, warstw konstrukcyjnych, roboty brukarskie, roboty branżowe elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne, a także prace związane z budową obiektów inżynierskich (przepustów).

Termin ukończenia zadania planowany jest na lipiec 2022 roku.


Eurovia Polska S.A.

Dział Komunikacji

ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków

tel. +48 12 420 00 52

e-mail:

Wersja XML