Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyski Program Stypendialny

Szanowni Studenci,

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Przemyśla.

Stypendium przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Przemyśla na podstawie rekomendacji powołanej przez organ Komisji Stypendialnej. Głównym założeniem przyznawanego przez Prezydenta stypendium jest pomoc materialna dla najbardziej uzdolnionych żaków studiów stacjonarnych. Owo wsparcie jest nagrodą za zaangażowanie i trud wkładane w codzienną działalność naukową, społeczną, kulturalną oraz sportową. Ma ono być również motywacją do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium naukowego w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego, stypendium może być przyznane studentowi spełniającemu łącznie następujące kryteria:

 

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 1 października do 31 października br.

 

lub

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium reguluje

 

DO POBRANIA:

PDFWNIOSEK O STYPENDIUM.pdf (255,64KB)

 

student-3500990_1920.jpeg

zdjęcie: Pixabay

Wersja XML