Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komora dymowa dla przemyskich strażaków oficjalnie otwarta

Strażacy już od pół roku ćwiczą i podnoszą soje umiejętności w nowej komorze dymowej, która została zbudowana na terenie przemyskiej Państwowej Straży Pożarnej, jednak ze względu na ograniczenia pandemiczne dopiero 21 września możliwe było jej uroczyste i oficjalne otwarcie. W ten sposób przemyscy strażacy chcieli podziękować wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w ten bardzo ważny dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy PSP projekt. 

Brak opisu obrazka

Oddana do użytku komora powstała w ramach projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko - polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 2,5 mln złotych. Wśród wielu instytucji, które wsparły ten pomysł jest także Miasto Przemyśl.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

W uroczystym apelu, który odbył się na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP, wzięło udział wielu znamienitych gości, m. in. parlamentarzyści: Anna Schmidt Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Teresa Pamuła, Tadeusz Chrzan, a także Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak i :Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Babiec. Przemyski samorząd reprezentowali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Kamiński, Starostę Przemyskiego Wicestarosta Marek Kudła. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Po tradycyjnym złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu PSP, przeglądzie pododdziałów oraz podniesieniu flagi RP na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec przywitał gości,  po czym przystąpiono do uhonorowania 18 funkcjonariuszy PSP, którym wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Główny punktem programu było uroczyste przecięcie wstęgi na nowym obiekcie, czyli komorze dymowej, a także jego poświęcenie, którego dokonali wspólnie Kapelan Krajowy Strażaków PSP ks. dr Jan Krynicki oraz Kapelan Strażaków Archidiecezji Przemyskiej ks. prał. Mieczysław Rusin. na pamiątkę tego wydarzenia goście uroczystego spotkania wpisali się także do księgi pamiątkowej.

 

- Ćwiczenia w tym symulatorze mają na celu wyrabianie nawyków, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczących umiejętności w zakresie technik pracy, w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych, przy dużym obciążeniu psycho-fizycznym. Symulowane w komorze warunki przypominają te panujące podczas prawdziwego pożaru; brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, chaos, poruszanie się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji pionowej i poziomej, ciemność, płomienie. To wszystko powoduje dodatkowym poziom utrudnienia i ma istotny wpływ na przygotowanie strażaka do jego codziennych zadań - opisał krótko zalety korzystania z komory dymowej Komendant Miejski PSP w Przemyślu.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML