Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje i remonty w szkołach

Okres wakacyjny to dla nas czas realizacji inwestycji i remontów przede wszystkim w placówkach oświatowych. W tym roku udało się zrealizować następujące inwestycje:

 1. Remont łazienek w przedszkolu nr 3 przy ul. Barskiej.

Zakres inwestycji obejmował:

Wartość inwestycji: 200 000 zł

 1. Remont bloku żywieniowego (I etap) w przedszkolu nr 11 Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 68

Zakres inwestycji obejmował:

Wartość inwestycji: 31 252,17 zł

 1. Montaż urządzenia zabawowego, wielofunkcyjnego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM na placu zabaw w przedszkolu nr 11 Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 68

Wartość inwestycji: 57 199,99 zł

 1. Remont Sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 4 przy ul. św. Jana Nepomucena 10

Zakres inwestycji obejmował malowanie ścian.

Wartość inwestycji: 34 575,73 zł

 1. Remontu zaplecza sanitarno – szatniowego (IV etap) w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Bakończyckiej 11

Kompleksowy remont zaplecza sanitarno – szatniowego przy sali gimnastycznej oraz remont parkietu sali gimnastycznej

Łączna wartość inwestycji: 318 246,62 zł


Pozostałe inwestycje/remonty:

Lp.

Nazwa placówki

Zakres rzeczowy

Koszt

1.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3

Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania

2 600,00 - środki własne przekazane do jednostki

2.

Szkoła Podstawowa Nr 16

 

Modernizacja rozdzielni głównej

26 800,00 - środki własne przekazane do jednostki

3.

Szkoła Podstawowa nr 14

 

Modernizacja instalacji elektrycznej – I etap.

175 179,75 –

150 000,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

25 179,75-  środki własne

4.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Remont oświetlenia na sali gimnastycznej

16 000,00 – środki własne przekazane do jednostki

 

Inwestycje/remonty w trakcie realizacji:

Lp.

Nazwa placówki

Zakres rzeczowy

Koszt

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

Wykonanie pionów odprowadzenia kanalizacji sanitarnej w budynku głównym szkoły

14 514,00 – środki własne

2.

Szkoła Podstawowa nr 5

Modernizacja instalacji elektrycznej – I etap

256 708,50 – środki własne

  3.

I Liceum Ogólnokształcące

Prace remontowo-konserwatorskie portalu północno-zachodniego.

71 709,01 zł-

20 000,00 środki Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

20 000,00 – środki Marszałka Województwa Podkarpackiego

31 709,01,00 – środki własne

 
Obraz marcin049 z Pixabay
Wersja XML