Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego w Przemyślu

Zakończyła się kolejna drogowa inwestycja w Przemyślu - wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego.

Wykonawcą robót była: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Hawłowice  121, 37 – 560 Pruchnik, a wartość wykonanych robót wyniosła 170 235,15 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- regulacja wpustów ulicznych – 19 szt.

- regulacja włazów kanałowych -– 5 szt.

- wymiana krawężnika betonowego 15x30 – 45 mb

- remont cząstkowy chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej – 145 m2

 - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczna – 170,14 t

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej  - 2820 m2

 

 

 

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Foto: Maciej Wolański

Wersja XML