Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)

Już od 1999 r., corocznie w dniu 9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego), którego celem jest uświadomienie przyszłym matkom negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży i jego wpływu na rozwój psychoruchowy dziecka.

FAS (ang. Fetal Alkohol Symptom) jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych, będącą skutkiem wpływu alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym. Zespół ten jest chorobą nieuleczalną. W międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 określany jest symbolem Q 86.0. Do jego cech charakterystycznych należą m.in.: obniżona waga urodzeniowa dziecka, niski wzrost, zmiany w budowie twarzy (tzw. dysmorfie), uszkodzenie mózgu, wady narządów wewnętrznych, opóźnienia w rozwoju fizycznym i psychicznym, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to termin używany od 2000 r. jako pojęcie holistyczne, określające różne wady wrodzone, powstające w wyniku narażenia dziecka na działanie alkoholu w okresie prenatalnym. Obrazuje ono charakterystyczne problemy zdrowotne, wychowawcze i edukacyjne, jakimi bywają dotknięte dzieci matek pijących alkohol w ciąży, a także wskazuje kryteria umożliwiające diagnozę poszczególnych trudności. W skład ww. określenia wchodzą takie jednostki, jak:

                           

                          

PDFCiąża bez alkoholu - ulotka.pdf
 

Wersja XML