Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na przebudowę północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta

Umowa na „Przebudowę północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta” została podpisana w dniu 03.09.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Pana Bogusława Świeżego – Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla, a firmą Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna reprezentowaną przez Pana Tomasza Frendo – Wspólnika.

Brak opisu obrazka

Inwestycja zostanie przeprowadzona w ramach zadania „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

Przekazanie placu budowy zaplanowano na dzień 06.09.2021 r.

Wartość całkowita inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi: 2 322 871,76 zł.

Wartość dofinansowania wynosi: 1 620 777,02 zł.

Zakończenie prac zaplanowano na  wrzesień 2022 r.

 

Przebudowa północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta w Przemyślu obejmuje:

Całkowita powierzchnia przewidziana do przebudowy wynosi około 3 300 m².

Informujemy, że w związku z przebudową północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta mogą wystąpić utrudnienia, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyśl

Foto: Maciej Wolański

Wersja XML