Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na rozbudowę ulicy Wysockiego

Dzisiaj, tj. 31 sierpnia br. w tut. Urzędzie podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Umowę podpisali Pan Bogusław Świeży - Zastępca Prezydenta Miasta  i Pan Marcin Michalewicz – Dyrektor Finansowy STRABAG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów.

Przekazanie placu budowy odbyło się dnia 31.08.2021 r.

Wartość całkowita inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi: 7 348 557,01 zł.

Wartość dofinansowania wynosi: 2 591 262,00 zł.

Zakończenie prac zaplanowano na październik / listopad 2022 r.

 

 

W ramach projektu planuje się rozbudowę ulicy Wysockiego w Przemyślu o długości 536 mb. polegającą na:

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Foto: Maciej Wolański

Wersja XML