Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Aktywny samorząd” – termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla przypomina, że termin składania wniosków w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” w zakresie Modułu I upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Mieszkańcy Przemyśla z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski:

- o dofinansowanie likwidacji bariery transportowej (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, potrzebnego oprzyrządowania samochodu),

- o dofinansowanie likwidacji bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

- o dofinansowanie bariery w poruszaniu się (zakup wózka inwalidzkiego lub skutera z napędem elektrycznym, serwis wózka, zakup i serwis protezy kończyny na co najmniej III poziomie jakości,

- o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowych informacji udziela: MOPS, ul. Dworskiego 98, nr tel. 16 6750237, 16 6750246

www.pfron.org.pl       www.mops.przemysl.pl

Wersja XML