Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania dla Pana Wacława Morawskiego

W środę 25 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Zastępca Prezydenta Miasta Bogusław Świeży spotkał się z Panem Wacławem Morawskim Honorowym Członkiem Polskiego Związku Głuchych, który zakończył kadencję Prezesa w Kole Terenowym PZG w Przemyślu.

W imieniu Samorządu Miasta Przemyśla Zastępca Prezydenta podziękował za całokształt pracy na rzecz osób niesłyszących na terenie miasta  oraz wręczył pamiątkowy grawerton. Spotkanie było również okazją do przedstawienia działalności Koła Terenowego PZG w Przemyślu.

 

Wacław Morawski: od 1967 r. członek polskiego Związku Głuchych. W latach 1969 do 1984 pełnił fukncję prezesa Zarządu Koła PTTK; od 1984 do dzisiaj pełni funkcję vice prezesa Koła PTTK. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Rajdów Turystycznych. W latach 1970 - 1974 prezes Klubu Sportowego przy PZG. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką za Zasługi dla Turystyki, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka ,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złota Odznaka Honorowa PZG, Złota Odznaka Honorowa PTTK.

 

 

 

Wersja XML