Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają inwestycje na ulicach Mierosławskiego i Rodziewiczówny

,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego"

Remont ulicy Mierosławskiego o długości 210 mb. Trwają prace polegające na rozbiórce istniejących elementów tj. nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych oraz układaniu nowych warstw konstrukcyjnych. Ponadto zostanie wykonana rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży oraz ustawienie nowych. Zostaną uzupełnione lub wymienione elementy odwodnienia. W ramach prac zostanie wykonany ściek przykrawężnikowy zapewniający sprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Wykonana będzie również regulacja pionowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej oraz wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowe oprawy LED.

Wartość inwestycji: 581 962,20 zł

 

 

 

 

„Przebudowa drogi oraz chodnika ul. Rodziewiczówny”

Wykonanie przebudowy ulicy M. Rodziewiczówny w Przemyślu będzie polegało na wyrównaniu istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych, rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej. Ponadto zostanie wykonana rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży oraz ustawienie nowych. Wykonana będzie również regulacja pionowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Wartość inwestycji: 216 406,20 zł

 

 

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Wersja XML