Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

   W dniu 2 października br. (sala USC, początek godz. 13.00) odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Przemyśla w przedmiocie zmiany granic miasta – proj. Nr: 222/2007, 223/2007, 224/2007, 225/2007.
3. Zakończenie obrad.

Wersja XML