Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczyna konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP). Jest to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, podnoszenie kompetencji zawodowych, promocję idei innowacyjności.

Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030 to dokument dzięki któremu:

Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokumentu, który jak najpełniej uwzględniać będzie potrzeby  gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r. Konsultacje RSI WP prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września na terenie całego województwa. Szczegółowe informacje  zamieszczane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl.

Wersja XML