Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Miasto Przemyśl uzyskało dofinansowanie w wysokości 345 000 zł na projekt pn. ,,Kompleksowa modernizacja kolei KL - 1 stoku narciarskiego w Przemyślu”. Złożony w marcu bieżącego roku wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu "Sportowa Polska 2021" uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Dzięki temu poprawie ulegnie stan techniczny kolei co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i  użytkowania urządzeń transportu linowego. Całkowita wartość zadania wynosi 848 700 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok.

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML