Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy unijne zarówno na obszary wiejskie jak i na obszary miejskie

Stwierdzenie, że większość programów unijnych jest skierowana „zwłaszcza na wieś” jest błędne. Rezygnacja ze statusu gminy czy miejscowości wiejskiej zamyka, co prawda drogę ubiegania się o środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, ale równocześnie umożliwia ubieganie się o środki finansowe z innych Programów, które dotychczas były niedostępne ze względu na liczbę mieszkańców, możliwości finansowe czy też formę prawną. Pojawiają się możliwości większego korzystania ze środków Programów Operacyjnych takich jak Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka czy Rozwój Polski Wschodniej. Należy też podkreślić, że rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdą się w granicach miasta nie stracą możliwości modernizacji i unowocześniania swojej działalności czy otrzymywania dopłat do produkcji.
Wersja XML