Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uruchamiamy punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"

Informujemy, że Miasto Przemyśl przystąpiło do programu "Czyste Powietrze" i uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący programu. Punkt będzie czynny w godzinach od 07:30 do 15.00.

Logo programu Czyste Powietrze

PUNKT

KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

MIASTA PRZEMYŚLA

Urząd Miejski w Przemyślu

ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl

II piętro, pokój 314

www.czystepowietrze.gov.pl

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Loga Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Przemyśla, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 16 678 21 97

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Wersja XML