Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Główny Księgowy została wybrana Pani Katarzyna Adamczyk-Blicharska  zamieszkała w Buszkowiczkach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Katarzyna Adamczyk-Blicharska spełnia wszystkie wymagane kryteria na w/w stanowisko i uzyskała pozytywną ocenę  w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiada umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

                                                         Przewodniczący Komisji

                                                      mgr Maciej Kozłowski

                                              Dyrektor Szkoły

Wersja XML