Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Od 1 lipca ob. roku każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklaracje będzie można składać:

 1. w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
 2. w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

pliki do pobrania:

 1. Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572
 2. Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: 16 6782197

ogień w palenisku

Obraz Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay z Pixabay

Pliki do pobrania:

DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx  - proszę dołączyć przy składaniu deklaracji w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

Wersja XML