Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Wizja Sukcesu”

Projekt pn. „Wizja Sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z PH GROUP SP. Z O.O.  w ramach programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego, które posiadają status osoby biernej zawodowo lub  bezrobotnej niezarejestrowanej  w urzędzie pracy oraz utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku.:

Min. 50% GD tj. 25 os. stanowić będą os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Biorąc udział w projekcie masz możliwość skorzystania z bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dotacji inwestycyjnej w wysokości 23 050, PLN oraz wsparcia pomostowego

w kwocie 2100 PLN netto/miesiąc przez 6 miesięcy.

Wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie „Wizja Sukcesu” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Wizja Sukcesu
Al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 695 400 266, e-mail:

http://www.wizjasukcesu.eu

Brak opisu obrazka

Wersja XML