Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem prac w ramach wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienia pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Poniżej przekazujemy informacje w przedmiotowej sprawie otrzymane od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

PDFKomunikat.pdf

Wersja XML