Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
w Przemyślu

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

Głównego księgowego
została wybrana Pani Halina Rodzeń zamieszkała w Przemyślu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Kwalifikacyjna CKZiU Nr 1 uznała, że Pani Halina Rodzeń spełnia wszystkie wymagane kryteria na ww. stanowisko i uzyskała pozytywną ocenę w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiada wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku .

Dyrektor CKZiU Nr 1 w Przemyślu

Robert Rybak

Wersja XML