Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobre wieści w sprawie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 23 kwietnia br. wyraził zgodę na dopuszczenie do inkubacji  w Przemyskim Inkubatorze firmy spoza branży  informacja i telekomunikacja (ICT).

Obecnie wsparciem mogą być objęte firmy wpisujące się we wszystkie inteligentne specjalizacje ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), a mianowicie:

 1. Informacja i telekomunikacja (ICT),
 2. Lotnictwo i kosmonautyka,
 3. Motoryzacja,
 4. Jakość życia;
  1. Produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, produkty regionalne i tradycyjne;
  2. Zrównoważona i odpowiedzialną turystykę, zdrowie i dobrostan (kliniki, sanatoria, domy seniora, centra rekreacyjno-wypoczynkowe, zakłady odnowy biologicznej, centra dietetyczne);
  3. Eko-technoloogie, odnawialne źródła energii (energetyka rozproszona, smart grids, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, solary, panele słoneczne, kotły na biomasę, geotermia, itd.);
  4. Energooszczędne i inteligentne budownictwo (domy pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne itd.).

Szczegółowy opis profilu działalności w ramach poszczególnych specjalizacji został opisany w Regulaminie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji oraz na stronie internetowej Inkubatora w zakładce Inkubator – Dla kogo, który znajdą Państwo pod adresem https://inkubatorprzemyski.pl/

Plakat z informacją o działalności Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Tekst plakatu poniżej

Wersja XML