Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE - oferta „UKS ORLIK PRZEMYŚL’’

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)                                                                                                                                                    

W dniu 07.05.2021r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez „UKS ORLIK PRZEMYŚL’’. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić „UKS ORLIK PRZEMYŚL’’, ul. Aleksandra Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii U10 „TWIERDZA PRZEMYŚL” w dniach 11-13.06.2021r.” z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 2.000,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 18 maja 2021r. (liczy się data wpływu do urzędu):

 1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.

 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 3. przez e PUAP na adres/1srwa0y68c/skrytkaESP

Pliki do pobrania: 

PDFOferta UKS ORLIK PRZEMYŚL.pdf - wypełniony formularz, brak wersji dostępnej cyfrowo

PDFUKS ORLIK PRZEMYŚL - Ogłoszenie.pdf

DOCOgłoszenie - Oferta UKS ORLIK.doc - ogłoszenie w wersji dostępnej cyfrowo

zdjęcie we wstępie: Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/jarmoluk-143740/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=488700"> Michal Jarmoluk</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=488700"> Pixabay</a>

Wersja XML