Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Singapur najbardziej "smart"; Warszawa na 55. miejscu

Singapur, Helsinki i Zurich to najinteligentniejsze miasta świata - wynika z raportu Smart City Index, opracowanego przez szwajcarską szkołę biznesu The Institute for Management Development. Wśród 109 ocenianych przez IDM miast, Warszawa znalazła się na 55 miejscu.

"Inteligentne miasto" to obszar miejski, w którym stosuje się technologię w celu zwiększenia korzyści i zmniejszenia niedociągnięć urbanizacji dla jego mieszkańców. Index powstaje na podstawie badań opinii 120 mieszkańców, którzy oceniają istniejącą infrastrukturę oraz wyposażenie technologiczne i dostępne usługi w pięciu kluczowych obszarach, tj. zdrowie i bezpieczeństwo, mobilność, aktywności, możliwości i zarządzanie. Na pozycje w rankingu ma tez wpływ Wskaźnik Rozwoju Społecznego, który jest syntetycznym indeksem opartym na średniej wskaźników dotyczących zdrowia (przeciętna długość życia), edukacji (wskaźniki skolaryzacji i analfabetyzmu) oraz PKB na mieszkańca.

Pierwsza dziesiątka najinteligentniejszych miast 2020 to: Singapur (pierwszy także w 2019 roku), Helsinki, Zurych, Auckland, Oslo, Kopenhaga, Genewa, Taipei City, Amsterdam oraz Nowy Jork.

Drapacze chmur w Singapurze

Warszawa awansowała w stosunku do 2019 roku z 61. na 55. miejsce w rankingu. Jak wynika z badań, w stolicy Polski największe zapotrzebowanie jest na mieszkania w przystępnej cenie. Jest to zjawisko globalne, jednak gęstość zaludnienia Warszawy to 3437 osób/km2, a na przykład w Singapurze - 8479 osób/km2. Naszej stolicy wytknięto zanieczyszczenie powietrza, które często przekracza dopuszczalne normy, natomiast najrzadziej wskazywanym problemem okazała się stopa bezrobocia, która wynosi jedynie 1,8 proc. Mimo to badania pokazały, że mieszkańcy Warszawy nie odczuwają satysfakcji z wykonywanej pracy.

Ocena gotowości do udostępnienia danych osobowych w celu poprawienia przepustowości dróg wykazała 46,9% pozytywnych odpowiedzi w  Warszawie (dla Singapuru wynik to 65,6%). Z kolei 62,1% warszawiaków akceptuje stosowanie technologii rozpoznawania twarzy w celu obniżenia przestępczości (w Singapurze 71,3%). Wskaźnik poczucia zwiększenia zaufania do władz dzięki dostępnym informacjom online wyniósł dla Warszawy 54,7%, podczas gdy dla Singapuru - 72,5%. Z liderem rankingu nasza stolica wygrywa natomiast pod względem udziału transakcji bezgotówkowych (80,9% wobec 71%).

Panorama Warszawy nocą

W Polsce zarówno istniejąca infrastruktura, jak i technologie, zostały najczęściej ocenione powyżej przeciętnej. Jeżeli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo, największym problemem jest zanieczyszczenie powietrza i brak możliwości znalezienia mieszkania, którego czynsz nie przekracza 30% miesięcznych zarobków. Z kolei bardzo dobrze został oceniony dostęp do aplikacji umożliwiających efektywne monitorowanie zanieczyszczeń powietrza oraz aplikacji, dzięki którym łatwo można zbyć niepotrzebne rzeczy, np. ubrania. W przypadku mobilności, niewystarczające są aplikacje umożliwiające śledzenie korków.

Jak wynika z oceny ośrodka analityczno-badawczego Centrum AMRON, wyniki rankingu napawają optymizmem, ponieważ zazwyczaj poszczególne aspekty zostały w Warszawie ocenione powyżej średniej. Największym problemem pozostaje nadal niedobór mieszkań w przystępnej cenie. O ile inne aspekty życia w mieście, takie jak poprawa mobilności i stosowanie coraz to nowych rozwiązań technologicznych, mogą wpłynąć na postrzeganie Warszawy jako miasta „smart”, to nawet pandemia okazała się niewystarczającym bodźcem do obniżenia cen na rynku nieruchomości.

źródło informacji: samorzad.pap.pl

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Obraz Jason Goh z Pixabay

Wersja XML