Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Metropolita Przemyski wydał zarządzenie dotyczące tegorocznych uroczystości pierwszokomunijnych. Rodzice mają do wyboru kilka rozwiązań

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 16 kwietnia 2021 r. dotyczące uroczystości I Komunii świętej w 2021 r.

 

 

Przemyśl, 16 kwietnia 2021 r.

 

Wobec potrzeby dostosowania się do obowiązujących obostrzeń pandemicznych w procesie organizacji uroczystości I Komunii świętej, pragnę przypomnieć, że współodpo­wie­dzial­ność i współ­organizacja I Komunii świętej spoczywa na księdzu proboszczu, wikariuszach, katechetach oraz rodzicach dzieci pierwszokomunijnych. Podejmowane decyzje powinny być poprzedzone wspólnymi konsultacjami i rozmowami, które zawsze muszą uwzględnić wytyczne służ sanitarnych (w chwili obecnej to 1 osoba na 20 m2, dystans i noszenie maseczki).

 

 

W związku z powyższym, w podejmowanych decyzjach, można wybrać następujące rozwiązania:

 

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy, by w powyższej sprawie kontaktowali się ze swoimi księżmi proboszczami i odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej.

 

Z serca wszystkim błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

 

ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

 

Zdjęcie przedstawiające dziewczynkę przyjmującą I Komunię Świętą.

źródło: przemyska.pl

zdjęcie: Nowaja z Pixabay

Wersja XML