Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa konkurs PTTK „Gmina Przyjazna Rowerzystom 2021”

Turystyka rowerowa w Polsce stała się bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego. Dzisiaj wybór roweru jako środka komunikacji, jest wyrazem troski o środowisko naturalne, a także własne zdrowie i racjonalny wypoczynek. Władze gmin i powiatów coraz częściej zauważają pozytywne aspekty turystyki rowerowej, dzięki czemu powstają nowe drogi i szlaki rowerowe.

 

Rozpoczęła się właśnie kolejna (już 10!) edycja konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy współudziale partnerów zainteresowanych rozwojem i wspieraniem turystyki rowerowej, w szczególności ministerstwa właściwego ds. turystyki.

 

zdjęcie: fragment kierownicy rowerowej

 

Wraz z organizatorami zapraszamy wszystkich wielbicieli dwóch kółek do udziału w konkursie. Każdy, kochający rowerowe podróże mieszkaniec miasta (oraz turysta!) może zgłosić to miejsce (gminę), które według niego zasługuje na zaszczytny tytuł „Gminy Przyjaznej Rowerzystom”.

 

Główną ideą konkursu jest uhonorowanie i dostrzeżenie tych gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe. Ponadto konkurs mas na celu promocję gmin, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcję „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.

 

Rywalizacja przebiega się w następujących kategoriach:

 

Zgłoszenia gmin do Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” dokonują turyści kolarze na podstawie karty zgłoszenia, która dostępna jest m.in. w załącznikach pod tym artykułem. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: poczta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia.

Następnie zgłoszone gminy otrzymają link do elektronicznego formularza, w którym będą musiały podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m. in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej. Do wyżej wymienionych gmina będzie mogła dołączyć także inne materiały: mapy, plany, dokumentację fotograficzną, kopie publikacji prasowych oraz wydawnictw związanych z turystyką rowerową.

 

Wypełniony formularz gminy będą musiały przesłać elektronicznie do 30 czerwca br. a ewentualne materiały uzupełniające – na adres Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

 

Na laureatów konkursu czekają certyfikaty „Gmina Przyjazna Rowerzystom” oraz dyplom y za udział wręczanymi w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową. Gmina, która uzyska trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” może ubiegać się o nagrodę Grand Prix.

 

DO POBRANIA:

 

zdjęcie: dłonie oparte na kierownicy rowerowej

Publikacja: Agata Czereba

Zdjęcia: Karolina Grabowska oraz Luisella Planeta Leoni z Pixabay

Wersja XML