Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie podmiotów leczniczych , które podejmą się szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie Miasta Przemyśla oraz Powiatu Przemyskiego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zadaniem podmiotu, który zostanie zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia  będzie przeprowadzenie szczepień na terenie Miasta Przemyśla w dodatkowym punkcie przeznaczonym na ten cel przez Samorząd Miasta.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia  01.04.2021 r. do godz. 08.00,  na adres  e-mail: lub , zgłoszenia po tej dacie nie będą rozpatrywane. Otrzymane zgłoszenia zostaną przekazane do Wojewody Podkarpackiej.

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
(-)
WOJCIECH BAKUN

 

 

Wersja XML