Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Przemyślu i Jarosławiu startują klasy celno-skarbowe

Od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2021 w dwóch podkarpackich szkołach rozpoczną funkcjonowanie klasy o nowym kierunku kształcenia - celno-skarbowym. Jest to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Porozumienie w tej sprawie podpisali 11 marca br. na spotkaniu w przemyskiej szkole Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorz Skowronek, a także dyrektorzy placówek oświatowych Tomasz Dziumak i Justyna Nalepa-Harpula.

- "Od sierpnia ubiegłego roku realizujemy program nakierowany na pozyskiwanie nowych kadr, połączony z możliwością szerokiego wykorzystania wiedzy i doświadczenia wieloletnich pracowników i funkcjonariuszy resortu finansów. Jednym z elementów programu jest nawiązywanie współpracy ze szkołami średnimi. jest to projekt zaproponowany przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie, adresowany do młodzieży województwa podkarpackiego, która decyduje o wyborze drogi i kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej . Jeśli wybór ucznia padnie na jedną ze szkół średnich współpracujących z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie, może on liczyć na ciekawe lekcje prowadzone przez specjalistów i ekspertów Krajowej Administracji Skarbowej" - powiedział otwierając spotkanie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorz Skowronek.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Rzeszowie Grzegorz Skowronek, i dyrektorzy placówek oświatowych Tomasz Dziumak i Justyna Nalepa-Harpula

Realizacja projektu rozpoczyna się od wspomnianych dwóch szkół, w Przemyślu i Jarosławiu. W każdej z tych placówek współpraca będzie przebiegała na nieco innych zasadach, które odpowiadają profilowi szkoły i zakresowi kształcenia. W I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu właśnie rozpoczęto nabór do klasy o profilu celno-skarbowym. W programie nauczania, poza przedmiotami ogólnymi, będą realizowane dwie godziny tygodniowo zajęć z podstaw wiedzy celno-skarbowej. Wprowadzenie dwóch dodatkowych godzin nauki w tej klasie było możliwe dzięki zgodzie Prezydenta Miasta. 

Porozumienie podpisuje Dyrektor Tomasz Dziumak

Natomiast Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zaproponuje swoim uczniom przedmiot "obsługa celna", włączając go do programu nauczania od drugiej klasy technikum o specjalnościach technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Porozumienie podpisuje dyrektor Justyna Nalepa-Harpula

Uczniowie poznają organizację, rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej oraz wchodzącej w jej skład Służby Celno-Skarbowej. Zakres programu obejmuje także przepisy regulujące funkcjonowanie KAS, ceremoniał KAS, zajęcia z samoobrony i musztry oraz kulturę organizacji i etykę zawodową. W obu placówkach zagadnienia teoretyczne realizowane będą na terenie szkoły, a już od 1 września uczniowie będą odbywali zajęcia także w jednostkach Izby Administracji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Rzeszowie Grzegorz Skowronek, i dyrektorzy placówek oświatowych Tomasz Dziumak i Justyna Nalepa-Harpula

zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML