Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Coraz więcej Europejczyków korzysta z internetowych kanałów komunikacji organów administracji publicznej

W 2020 roku 47 proc. obywateli Unii Europejskiej w wieku 16-74 lata uzyskało informacje ze stron internetowych organów publicznych. Oznacza to wzrost o 14 punktów procentowych w porównaniu z 2008 r., gdy odsetek ten wyniósł 33 proc. – wynika z badań Eurostatu.

W sondażu pytano Europejczyków o to, czy w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających badanie zdarzyło im się zasięgnąć informacji publikowanych w internecie przez organy administracji publicznej w ich krajach.

Odsetek osób, które zadeklarowały, że zrobiły to w ciągu roku poprzedzającego dzień badania, był najwyższy wśród osób w wieku 25–34 lata (59 proc.). Nieco rzadziej z informacji publicznych dostępnych online korzystały osoby w wieku 35-44 lata (56 proc.). Grupą najrzadziej poszukującą informacji na witrynach władz byli najstarsi obywatele – z tej formy kontaktów z administracją publiczną korzystało nieco ponad jedna czwarta (26 proc.) Europejczyków w wieku 65-74 lat.

ball-142738_1920.jpeg

Rozwój e-administracji i dostępność informacji online dla obywateli różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE.

W 2020 r. najpowszechniej z informacji zamieszczanych na stronach organów publicznych korzystali obywatele Danii (89 proc.), Finlandii (85 proc.), Holandii (81 proc.) oraz Szwecji (79 proc.). Na przeciwnym krańcu skali znalazły się takie państwa jak Rumunia (10 proc.), Włochy (19 proc.) i Bułgaria (19 proc.).

Polska w tym zestawieniu uplasowała się tuż nad ostatnią trójką państw - z odsetkiem obywateli korzystających z informacji zamieszczanych na stronach internetowych organów administracji publicznej sięgającym 27 proc. Wśród naszych sąsiadów najlepszy wynik pod tym względem zanotowały Łotwa (68 proc.), Estonia (67 proc.) i Niemcy (65 proc.). Również na Litwie, w Czechach i Słowacji odsetek osób korzystających z kanałów komunikacyjnych e-administracji był blisko dwukrotnie wyższy niż w Polsce i wyniósł odpowiednio 54 proc., 53 proc. i 51 proc.

Rozwój e-administracji jest jednym z istotnych elementów zawartych w przedstawionym 9 marca br. przez Komisję Europejską dokumencie „Kompas cyfrowy 2030: europejska droga do dekady cyfrowej”. Zakłada on m.in., że do 2030 roku wszystkie kluczowe usługi publiczne w państwach członkowskich UE powinny być dostępne online, a 80 proc. obywateli powinno korzystać z rozwiązań do identyfikacji cyfrowej. Przedstawione w dokumencie cele zostaną zapisane w programie politycznym, który zostanie uzgodniony z Parlamentem Europejskim i Radą UE.

tekst za stroną: samorzad.pap.pl

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Wersja XML