Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wznawiamy nabór wniosków i uwag do projektu uchwały powołującej Park Kulturowy w obrębie Starego Miasta Przemyśla

W odpowiedzi na prośby mieszkańców dotyczące wznowienia i przedłużenia terminu składania wniosków do projektu uchwały powołującej Park Kulturowy w obrębie Starego Miasta Przemyśla informujemy, iż biorąc pod uwagę interes społeczny, z dniem 25 lutego 2021 roku wznawiamy nabór wniosków i uwag do niniejszego projektu uchwały.

 

Zakończenie naboru wniosków przypada na 15 marca 2021 r.


Równocześnie prosimy o składanie sprecyzowanych wniosków w odniesieniu do konkretnych zapisów – tj. z podaniem rozdziału, paragrafu i ustępu, którego dotyczy uwaga. Uwaga/wniosek powinna być sformułowana, jako propozycja zapisu treści danego: rozdziału, paragrafu czy ustępu lub powinna zawierać wskazanie z jakim zapisami w obrębie konkretnego rozdziału, paragrafu i ustępu, wnioskodawca się nie zgadza.

 

Łącznie zebrane wnioski i uwagi zostaną przedstawione Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z/ s w Przemyślu w celu ponownego uzyskania pozytywnej opinii, umożliwiającej prowadzenie dalszych procedur wynikających z Ustawy o ochronie zabytków opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Art. 16  ust. 1i 1a.

 

Wnioski prosimy składać w formie:

 

DO POBRANIA:

PDFzałącznik graficzny z przedstawionymi granicami projektowanego Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyslu.pdf 

PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w Przemyslu w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto.pdf

PDFuzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu.pdf

 

zdjęcie panoramy miasta

Wersja XML