Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NASK testuje stosowanie sztucznej inteligencji do zarządzania korespondencją urzędową

NASK opracowuje oparty na sztucznej inteligencji mechanizm rozdzielania korespondencji urzędowej z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW). System ten już w drugiej połowie bieżącego roku będzie pilotażowo wdrażany w 16 jednostkach administracji rządowej.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) poinformowała, że w Białymstoku zainicjowano prace nad przygotowaniem narzędzia, które wesprze pracę urzędników i przyśpieszy rozdzielanie oraz dekretację korespondencji napływającej do podmiotów publicznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów sztuczna inteligencja wyręczy pracowników urzędów w części wykonywanych przez nich na co dzień czynności. Oprogramowanie nauczy się zasad dekretacji i na podstawie analizy języka naturalnego oraz historii spraw zasugeruje pracownikowi, komu przekazać otrzymany dokument.

Obecnie w jednostkach administracji publicznej wiodącym systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją jest system EZD PUW. Jego twórcami są pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW). Z tego rozwiązania korzystają liczne podmioty publiczne w całej Polsce: urzędy samorządowe, sądy, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej czy też państwowe i samorządowe osoby prawne. W związku z tym jeszcze w ubiegłym roku Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego zawarł z Wojewodą Podlaskim porozumienie o współpracy w zakresie przetestowania rozwiązań sztucznej inteligencji. Są one budowane w ramach projektu EZD RP i sprawdzane w działaniu w systemie EZD PUW, który od 2011 r. stanowi w PUW podstawowe narzędzie pracy.

zdjęcie poglądowe - komputery sztuczna inteligencja

Na mocy zawartego porozumienia w lutym 2021 r. rozpoczęto testy modułów umożliwiających automatyczne wykonywanie m.in. takich funkcji jak automatyczne rozdzielanie dokumentów oraz wykrywanie w nich danych osobowych i wrażliwych. Testy przeprowadzane są na rzeczywistych dokumentach napływających do PUW i w nim wytwarzanych, co pozwala na uzyskanie miarodajnych i rzetelnych wyników w zakresie prawidłowości działania algorytmów sztucznej inteligencji w praktyce. Dzięki testom prowadzonym w PUW skuteczność kolejnych algorytmów jest weryfikowana w warunkach realnej pracy urzędu.

„Wyniki pierwszych testów pozwoliły określić kierunki rozwoju opracowanych narzędzi i algorytmów sztucznej inteligencji przez NASK oraz potwierdziły, iż możliwe jest zbudowanie bezpiecznych narzędzi do zautomatyzowania zarządzania dokumentacją elektroniczną w tworzonym systemie EZD RP. System ten już w II połowie tego roku będzie pilotażowo wdrażany w 16 jednostkach administracji rządowej” – informuje NASK w komunikacie.

informacja za: samorzad.pap.pl

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Wersja XML