Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy rzecznik praw dziecka TPD w Przemyślu

W Przemyślu powołano Rzecznika Praw Dziecka TPD. Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu powołał w czwartek, 18 lutego br. Wiktorię Chabko na funkcję społecznego rzecznika praw dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wspólnie z dotychczasową rzecznik – Marią Szczerbiną, która od wielu lat udziela wsparcia dzieciom i rodzinom, zajmą się ochroną interesów i praw dziecka poprzez:

 

 

 

Rzecznictwo Praw Dziecka jest zadaniem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Sama tradycja rzecznictwa wywodzi się z pracy tzw. opiekuna indywidualnego, działającego w środowisku dziecka. Jego zadaniem była pomoc interwencyjna, edukacja środowiskowa. Najliczniejsza grupa środowiskowa pracowała w latach 70-tych. Od 2000 roku Zarząd Główny TPD, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia rozpoczął pracę nad reaktywowaniem rzecznictw praw dzieci. Działania TPD w dziedzinie ochrony praw dziecka znalazły potwierdzenie w porozumieniu zawartym w roku 2004 z rzecznikiem praw dziecka RP.

 

Rzecznicy praw dziecka TPD działają wg programu pod nazwą „Rzecznik praw dziecka TPD”, tworząc społeczną sieć rzecznictwa praw dziecka w Polsce. Na podkarpaciu rzecznicy praw dziecka TPD działają jeszcze w Krośnie, Jarosławiu i Lesku.


Przemyski rzecznik udziela porad i przyjmuje strony w biurze TPD, mieszczącym się przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 14.00.

 

Zdjęcie nowego  Rzecznika Praw Dziecka TPD Wiktorii Chabko

publikacja: Agata Czereba

źródło: TPD Przemyśl

Wersja XML