Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowe Centrum Informacyjno-Consultingowe w Kijowie zaprasza na konferencję

Międzynarodowe Centrum Informacyjno-Consultingowe w Kijowie, organizator konferencji dla firm z Ukrainy, Polski i Rosji, poświęconych zagadnieniom gospodarczym i politycznym zaprasza na międzynarodową Polsko-Ukraińską konferencję na temat:

Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość
Rozwój inwestycji w Ukrainie - teraźniejszość i perspektywy

organizowaną w dniach: 22-23 września 2007 r., we Lwowie


Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

 • atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej,
 • tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • aktualne informacje handlowo-gospodarcze, przepisy prawne, exportowo-importowe,
 • warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie,
 • zakup nieruchomości,
 • kontrola celna i regulacje celne,
 • system bankowy na Ukrainie.


Program konferencji skierowany jest do:
właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji, przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, kierowników działów zbytu, specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.

Koszt uczestnictwa w konferencji (bez VAT): 1900,00 zł

Kontakt i osoba odpowiedzialna:
Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą, tel. +38 67 5060110, faks +38 44 4559999, e-mail:

Wersja XML