Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek usuwania sopli i nawisów śnieżnych

Śnieżna, ale i słoneczna zima powoduje, że na naszych budynkach powstają nawisy śnieżne i sople, które stwarzają zagrożenie dla przechodniów i parkujących pojazdów. Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela i zarządcy budynku jest ich usuwanie. 

Wspomniany obowiązek wynika z ustawy prawo budowlane, a w świetle powyższych przepisów dbałość o bezpieczeństwo spoczywa na wspomnianych właścicielach, zarządcach i administratorach. Ponadto warto pamiętać, że zalegający na dachach śnieg może powodować nadmierne obciążenie konstrukcji budynków, co może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej. Przemyska Straż Miejska na bieżąco reaguje na interwencje w tej sprawie, przypomina także o obowiązku w trakcie rutynowych kontroli. 

zdjęcie poglądowe - sople zwisające z dachu

Obraz Alexander Grishin z Pixabay

Wersja XML