Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny tom „Rocznika Przemyskiego”

Przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk swoją działalność w ubiegłym roku podsumowało publikacją „Rocznika Przemyskiego”.

To już 56. tom tego zasłużonego, interdyscyplinarnego czasopisma naukowego. W jego ramach ukazały się: „Rocznik Przemyski Historia”, „Rocznik Przemyski Literatura i Język” oraz „Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze”. „Rocznik Przemyski Literatura i Język” oraz „Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze” ukazały się dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Tom to efekt udanej współpracy Towarzystwa z przemyskimi instytucjami: Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską.

 

 

Wersje elektroniczne (pdf) „Rocznika Przemyskiego” t. 56 zostały zamieszczone na stronie internetowej  Towarzystwa. W ubiegłym roku TPN w Przemyślu opublikowało także książkę Józefa Tomasza Frazika pt. Zamek w Krasiczynie. Jest to drugie, poszerzone wydanie opracowania z 1968 r. Ponadto we współpracy z Towarzystwem ukazała pozycja Wielka wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920, pod red. T. Pudłockiego i K. Ruszały, wydana przez oficynę Historia Iagiellonica.

 

Brak opisu obrazka

Okładka Rocznika Przemyskiego przyroda

PDFTekst alternatywny - okładka Rocznika Przemyskiego.pdf

Wersja XML