Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne projekty przemyskich szkół

Przemyskie szkoły podpisały kolejne umowy na dofinansowanie swoich projektów. Uznanie zdobyły pomysły trzech naszych placówek oświatowych, a dzięki ich realizacji młodzież i jej nauczyciele będą mogli rozwijać swoje kwalifikacje oraz wiedzę. Tym razem są to projekty Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 11.

Obydwa projekty złożone zostały do projektu Erasmus + Akcja 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ma on na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dzięki udziałowi w stażu zagranicznym uczniowie oraz niedawni absolwenci zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Udział w mobilności ułatwia im przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Mogą odbywać staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej albo w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Wyjazd może trwać od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy. Integralną częścią stażu jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Uczeń otrzymuje dofinansowanie na podróż i pobyt za granicą, a organizacja wysyłająca na przygotowanie i zarządzanie mobilnością zgodnie ze stawkami ogłaszanymi corocznie przez Komisję Europejską.

logo programu Erasmus +

Tekst: Witold Wołczyk

zdjęcie we wstępie: Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Wersja XML