Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

Prezydent Miasta Przemyśla informuje osoby, które zapisały się na szczepienia przeciw COVID-19, ale mają trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień, iż mogą skorzystać z bezpłatnego transportu niemedycznego organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

 

Przemyślanie, którzy mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dotarciem do najbliższego miejscu ich zamieszkania punktu szczepień,  posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, osoby starsze i samotne posiadające problemy z poruszaniem się proszone są o kontakt z pracownikiem MOPS Przemyśl, dostępnym pod numerem telefonu:

 

574 330 650

 

*telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:10 do 14:50

 

 

 

 

Prosimy, aby na bezpłatny transport do i z punktu szczepień umawiały się wyłącznie osoby, które:

Zgłoszenia potrzeby dowozu do punktu szczepień należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z informacjami z Narodowego Funduszu Zdrowia, każdy punkt szczepień jest zobowiązany do posiadania zespołu wyjazdowego w celu zaszczepienia osoby w miejscu jej zamieszkania. 

 

zdjęcie poglądowe - starsza kobieta ze słuchawką telefonu

publikacja: Agata Czereba

fot. pixabay.com

Wersja XML