Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Katowice sfinalizowały montaż czujników powietrza w ramach projektu Awair

Samorząd Katowic zakończył ostatni etap montowania czujników powietrza w ramach europejskiego projektu Awair; dziewięć ostatnich urządzeń umieszczono w miejskich budynkach. W ramach tego projektu wcześniej powstało 127 urządzeń monitorujących jakość powietrza na zewnątrz.

Europejski projekt Awair koncentruje się na problematyce jakości powietrza na terenach miejskich Europy Środkowej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych - dzieci, osób starszych, osób cierpiących na choroby układu oddechowego i krążenia. W projekcie założono m.in. działania pilotażowe w Katowicach w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej.

Brak opisu obrazka

Zamontowane w Katowicach urządzenia mierzą parametry chwilowe powietrza: temperaturę, stężenie pyłów PM10, PM2,5, stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują momenty otwarcia drzwi i okien w salach.

Czujniki zostały zamontowane w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. W każdej placówce czujniki znalazły się w trzech salach. W zależności od stanu jakości powietrza na zewnątrz oraz sposobu wykorzystania pomieszczeń, osoby odpowiedzialne za ich używanie będą mogły stosować różne działania, zgodnie z przyjętymi protokołami opracowanymi przez partnerów projektu Awair.

Wyniki pomiarów z czujników dostępne są w czasie rzeczywistym na 155 ekranach multimedialnych, które zainstalowane są w wybranych obiektach użyteczności publicznej - m.in. w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej czy Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta przy Rynku.

Pomiary są też na bieżąco podawane za pośrednictwem strony powietrze.katowice.eu. Obecnie, według samorządu Katowic, jest to największy w Polsce system monitorowania jakości powietrza zewnętrznego, który stanowi własność miasta. Według wcześniejszych informacji gęstość pomiaru wynosi tam 0,77 czujnika na 1 km kw.

Projekt Awair - realizowany od września 2018 r. - obejmuje również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym. Katowice wkładają do niego m.in. wyniki badań, do których część materiału dostarczyła ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców.

Liderem projektu Awair jest Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii włoskiego regionu Emilia-Romagna, a wśród partnerów m.in. z Włoch, Węgier i Niemiec, jest także Główny Instytut Górnictwa. Budżet projektu to 1,94 mln euro; w tym budżet Katowic blisko ok. 290 tys. euro (z czego unijna dotacja pokrywa 250 tys. euro).

źródło informacji:samorzad.pap.pl

Wersja XML