Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie zapraszam na spotkanie w dniu 10 września 2007 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, I piętro.
W programie spotkania:
1. Powitanie uczestników – Edward Smuk, Przewodniczący Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
2. Wystąpienie przedstawicieli Grup Roboczych w sprawie zgłoszonych propozycji realizacji zadań publicznych na rok 2008.
3. Powołanie Sekcji Współpracy z Mediami.
4. Sprawy różne: aktualizacja strony internetowej MROP, redakcja Biuletynu MROP, współpraca z Redakcją Miesięcznika „Nasz Przemyśl” i in.
5. Wnioski, opinie, dyskusja, zakończenie.

Edward Smuk

Wersja XML